Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Grote wegeniswerken

 

1984.08.01 - Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken (omzendbrief 512-107 van 12/03/1985 van het Ministerie van Openbare Werken


Alhoewel deze code moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden en verouderd is omwille van de regionalisatie, wordt ze soms nog gebruikt in de lastenboeken van sommige administraties of bedrijven en is ze het "referentiedocument" bij uitstel voor het uitvoeren van wegeniswerken volgens de regels van de kunst.

  • De actualisatie en het opnieuw van kracht zijn door een geschikte reglementering, is één van de « hoofdwensen » van de RNBB. Het naleven van deze regels is « de » enige garantie om schade te voorkomen aan ondergrondse installaties of ongevallen met rampzalige gevolgen te vermijden (vb. ontploffing gasleiding).

 

2008.09.25 - Algemene aanbevelingen van de RNBB met betrekking tot de "studie' en de "uitvoering" van grote wegen- en infrastructuurwerkenChantier

Ziehier de principes van « Algemene Aanbevelingen » bestemd voor ingenieurs en projectleiders van grote wegenwerken (in de geest van een gezond beheer, een globale projecteconomie en een toekomstvisie ):

  • "het integreren van de problematiek van ondergrondse installaties“ in de keuze en ontwikkeling van de genomen/weerhouden oplossingen en dit al tijdens het voorproject.
     
  • Een aantal « basisregels » vastleggen (waarvan de praktische leidraad ter preventie van schade aan ondergrondse installaties) tijdens de uitvoeringsfase van werken
     

In samenhang met deze « Aanbevelingen », bestaat er een lijst met « Contactpunten » met namen en gegevens van diensten en personen die belast zijn met dit type werven.